Aktualności

Zmiany w nazwie Spółki ENERGOREMONT Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Zarząd Spółki uprzejmie zawiadamia,
że zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 czerwca 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki z dotychczasowej

Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych "ENERGOREMONT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na

ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz że, Spółka może posługiwać się nazwą skróconą

ENERGOREMONT Sp. z o.o.

Zmiana nazwy Spółki nie niesie za sobą żadnych innych zmian. Wszelkie inne dane Spółki, takie jak: adres siedziby, NIP, REGON, wartość kapitału zakładowego nie ulegają zmianie.

Zmiana nazwy Spółki nie zmienia również żadnych podjętych zobowiązań Spółki będących przedmiotem umów z Klientami i Dostawcami.