Dotacje unijne

ENERGOREMONT Sp. z o.o. w latach 2009 - 2013 uzyskał wsparcie ze środków europejskich na realizację projektów:

"Uruchomienie innowacyjnej technologii wytwarzania wymienników na maksymalne parametry eksploatowane w przemyśle: 400°C, 160 bar tj. energetyki jądrowej, regeneracji wysokoprężnej, reaktory chemiczne"

"Zakup innowacyjnego centrum obróbkowego CNC niezbędnego do produkcji wymienników regeneracji wysokoprężnej do nowych lub zmodernizowanych bloków energetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3 - Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

oraz

"Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła w hali montażowej wymienników"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.4 - Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii - Schemat A.

Twój pomysł, europejskie pieniądze