Historia firmy

1988

 • Firmę założyliśmy w Lublinie, będąc entuzjastami nowych możliwości jakie dawała własna działalność. Lokomotywą napędową były opracowane przez nas narzędzia i metody do hydraulicznego demontażu rur ze skraplaczy turbin. Tematem tym zajmowaliśmy się amatorsko już co najmniej 3 lata wcześniej, będąc wówczas pracownikami Zakładu Remontowego Energetyki w Lublinie.

1992

 • Uzyskujemy pierwsze uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych.

1993

 • Podejmujemy próbę budowy zaplecza produkcyjnego w Suchodołach. Wszystkie zabudowania gospodarcze zostają przystosowane dla potrzeb firmy. Biuro nadal funkcjonuje w Lublinie w wynajmowanych pomieszczeniach.

1994

 • Mając dobre perspektywy finansowe, po podpisaniu znaczących kontraktów z Elektrownią Kozienice, zakupiliśmy zakład w Krasnymstawie i tutaj kontynuujemy już naszą działalność skupiając całość w jednym miejscu.
 • Rozszerzamy naszą ofertę oraz uzyskujemy kolejne uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych.

1996

 • Przystępujemy do Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

1997

 • Pierwszy raz prezentujemy naszą technologię poza granicami kraju podczas remontu skraplacza turbiny w Tatabanyi na Węgrzech.

1998

 • Rozpoczynamy współpracę z Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach, która to zaowocowała wieloma realizacjami. M.in. wspólnie modernizujemy U-rurowe wymienniki wysokoprężne. Do dzisiaj współpraca z CBKK zapewnia istotną część obrotów firmy.

2001

 • Rozpoczynamy współpracę z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Nowe profile pęczków kondensacyjnych opracowane w ITC PW, a zastosowane w modernizacji skraplacza turbiny bloku 110MW w Elektrowni Skawina pozwoliły na osiągnięcie lepszych efektów od zagwarantowanych w kontrakcie.

2002

 • Zakończyliśmy wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, potwierdzone wystawieniem certyfikatów przez jednostki certyfikujące UDT-CERT oraz TÜV NORD.

2004

 • Otrzymujemy poświadczenie z UDT-CERT potwierdzające zdolność firmy do spełnienia wymagań Dyrektywy 97/23/WE według modułów H; H1; G.
 • Zakończyliśmy wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2004 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z wymaganiami normy PN-N 18001:2005 potwierdzone uzyskanymi certyfikatami z TÜV NORD.

2006

 • Wprowadzamy do naszej oferty wytwarzanie spiralnych chłodnic oleju.

2007

 • Oddajemy do użytku pierwszy etap hali montażowej wraz z przyległą infrastrukturą (komora śrutownicza, kabina lakiernicza, wykrawarka wodna).

2008

 • Po wielu latach prób, wprowadzamy do oferty technologię roztłaczania hydraulicznego rur w dnach sitowych wymienników na najwyższe parametry pracy.
 • Ostatecznie rozbieramy niską zabudowę na rzecz drugiego etapu hali montażowej, wydłużając oddany rok wcześniej, pierwszy etap do całkowitej długości 95m.
 • Doposażamy zakład w kolejne maszyny zaawansowane technologicznie, m.in. w centrum obróbcze CNC, automat do spawania łukiem krytym (SAW).
 • Zwiększamy powierzchnię zakładu o zakupiony, przyległy do firmy teren wraz istniejącą zabudową i adaptując go na potrzeby gospodarki magazynowej, instalujemy suwnicę bramową.
 • Uroczyście obchodzimy jubileusz 20-lecia firmy ENERGOREMONT Sp. z o.o.