Uprawnienia

Uprawnienie UDT do wykonywania napraw

 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • kotłów piekarskich
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników przenośnych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • wytwornic acetylenowych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych rurociągów przesyłowych
 • rurociągów technologicznych
 • zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie do rurociągów przesyłowych

Uprawnienie UDT do dokonywania modernizacji

 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • kotłów piekarskich
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników przenośnych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • wytwornic acetylenowych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych rurociągów przesyłowych
 • rurociągów technologicznych
 • zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie do rurociągów przesyłowych

Uprawnienie UDT do wytwarzania

 • elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Uprawnienie UDT do wytwarzania

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych rurociągów przesyłowych
 • zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie do rurociągów przesyłowych

Poświadczenie UDT-CERT

 • potwierdzające zdolność Spółki w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w module G i A1 zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE w oparciu o warunki techniczne dozoru technicznego