Oferta

Oferta

ENERGOREMONT Sp. z o.o. specjalizuję się w wytwarzaniu, modernizacjach i remontach płaszczowo-rurowych wymienników ciepła w oparciu o własną, opatentowaną technologię z wykorzystaniem własnych narzędzi.

Zakres działania firmy można podzielić według czterech podstawowych branż:

Obiekty w elektrowniach i elektrociepłowniach

 • kondensatory turbin parowych
 • wymienniki regeneracji niskoprężnej bloków turbinowych
 • wymienniki regeneracji wysokoprężnej bloków turbin parowych
 • chłodnice oleju
 • chłodnice powietrza
 • chłodnice wodoru
 • chłodnice oparów
 • chłodnice pseudokondensacji bloków turbinowych
 • chłodnice smoczków parowych
 • podgrzewacze podstawowe wody sieciowej
 • walczaki kotłów parowych

Obiekty w cukrowniach i w przemyśle spożywczym

 • wyparki cukrownicze
 • warniki cukrownicze
 • podgrzewacze sokowe
 • chłodnice oparów
 • chłodnice oleju
 • zagęszczacze soków
 • cyrkulatory i deflegmatory w przemyśle spirytusowym i w browarach

Obiekty w przemyśle celulozowym i papierniczym

 • wyparki celulozy
 • cyrkulatory
 • kondensatory
 • chłodnice wodne

Obiekty w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i w koksowniach

 • aparaty procesowe
 • reaktory chemiczne
 • kondensatory oparów
 • aparaty utylizacyjne
 • chłodnice wody i oleju
 • chłodnice gazów koksowniczych
 • chłodnice gazów na fabrykach kwasu siarkowego
 • kondensatory w spalaniach odpadów