Technologia wytwarzania, modernizacji i remontów płaszczowo-rurowych wymienników ciepła

Technologia demontażu rur

 • hydrauliczne zerwanie rury z otworu w dnie sitowym

Operacje uzupełniające:

 • usuwanie kołków zaślepiających
 • usuwanie osadu w rurach
 • wycinanie spoiny
 • przecięcie rury za dnem sitowym
 • wyciągnięcie zerwanej rury specjalnym siłownikiem
siłownik hydrauliczny

Technologia montażu nowych rur

 • wykonanie typowych połączeń rozwalcowanych

Operacje uzupełniające:

 • czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni otworów den sitowych oraz końców rur
 • wprowadzanie rur
 • blokowanie rur w otworach
 • obróbka wykańczająca końców rur
wykonanie typowych połączeń rozwalcowanych

Szczególne przypadki połączeń rury z dnem sitowym

 • połączenia rozwalcowane rur rozwalcarką prostą z integralnym zespołem posuwu
 • roztłoczenie hydrauliczne rur w wymiennikach na najwyższe parametry pracy
 • orbitalne spawanie rur do dna sitowego
orbitalne spawanie rur do dna sitowego

Technologie uzupełniające stosowane awaryjnie przy remontach i modernizacjach

 • odtwarzanie fragmentów mostków w dnie sitowym
 • powiększanie średnicy otworów w dnach sitowych i przegrodach
spawania łukiem krytym

Technologie stosowane przy wytwarzaniu i remontach urządzeń w warunkach produkcyjnych

 • wycinanie elementów
 • toczenie wielkogabarytowe
 • wykonywanie głębokich wierceń
 • zwijanie płaszczy wymienników
 • wykonanie spoin płaszczy metodą spawania łukiem krytym
 • gięcie rur
 • śrutowanie powierzchni stalowych
 • nakładanie powłok antykorozyjnych
wypalanie otworu