Szczególne przypadki połączeń rury z dnem sitowym

Przy wytwarzaniu wymienników na najwyższe parametry pracy często stosuje się w otworach den sitowych kanałki, które po rozwalcowaniu spełniają rolę uszczelnienia labiryntowego. Zastosowanie tych kanałków wymusza natomiast zwiększenie długości samego rozwalcowania, które w takich przypadkach wykonywane jest jedno- lub dwuetapowo w zależności od długości.

kanałki w otworach den sitowych

Wykonanie połączenia rozwalcowanego rozwalcarką prostą z integralnym zespołem posuwu

Obecne konstrukcje kondensatorów turbin, będące kompromisem pomiędzy sprawnością, niezawodnością a kosztami, są dużym wyzwaniem dla wykonawców montażu rur. W miękkim, wiotkim i nierdzewnym dnie sitowym należy rozwalcować relatywnie twardą, cienkościenną (0,3 - 0,5 mm) rurę ze szwem.

Zastosowanie prostych rozwalcarek z integralnym zespołem posuwu umożliwia uzyskanie precyzyjnych połączeń rozwalcowanych z zachowaniem powtarzalności ± 1% stopnia rozwalcowania. Efekt ten uzyskuje się po wykonaniu prób na płycie próbnej i ustawieniu optymalnego momentu obrotowego napędu rozwalcarki.

Zastosowanie takiego rozwiązania zabezpiecza przed naruszeniem mostka. Taki efekt niemożliwy jest przy zastosowaniu rozwalcarki samoposuwnej.

wykonanie połączenia rozwalcowanego rozwalcarką prostą z integralnym zespołem posuwu

Roztłaczanie hydrauliczne rury w wymienniku na najwyższe parametry pracy

Coraz wyższe parametry pracy wymienników zwłaszcza w energetyce, chemii i urządzeniach utylizacyjnych wymuszają stosowanie bardzo grubych den sitowych.

Roztłaczanie hydrauliczne - jedyna, jak dotychczas technika, gwarantująca szczelne przyleganie ścianki rury do powierzchni otworu w dnie sitowym. Proces roztłaczania wykonywany jest wolno, przy pełnej kontroli jego przebiegu przez układ pomiarowo-sterujący.

Najistotniejszym efektem procesu jest zachowanie struktury rur w stanie niezmienionym, gdzie zmiana struktury niewątpliwie nastąpiłaby przy wykonywaniu tego procesu rozwalcarką mechaniczną.

roztłaczanie hydrauliczne rury

Orbitalne spawanie rur z dnem sitowym

Gwałtowny rozwój technologii spawalniczych pozwala dziś na wykonywanie precyzyjnych i niezawodnych połączeń spawanych rury z dnem sitowym. Znacznie lepsze wyniki daje obecnie połączenie typowych technik rozwalcowywania z technikami spawalniczymi tj. "rozwalcowanie + spawanie", "przetłaczanie + spawanie" lub dla wymienników na najwyższe parametry pracy "kanałki w otworze + przetłaczanie + rozwalcowanie + spawanie".

Oprócz typowego rozwalcowania i roztłaczania hydraulicznego rur oferujemy dodatkowo połączenie tych technik z orbitalnym spawaniem rur z dnem sitowym za pomocą automatów spawalniczych Polysoude.

orbitalne spawanie rur z dnem sitowym

Pozostałe techniki połączeń rury z dnem sitowym takie jak lutowanie, klejenie, dławiki spotykane są raczej sporadycznie i to poza obiektami ciśnieniowymi.