Technologia montażu nowych rur

Wykonanie typowych połączeń rozwalcowanych

Połączenie rozwalcowane jest techniką rówieśniczą do nitowania, w obu przypadkach uzyskujemy połączenie w wyniku przeróbki plastycznej materiału. O ile połączenia nitowane są już prehistorią techniki ciśnieniowej, to połączenie rozwalcowane rury z dnem sitowym jest nie do przecenienia.

Dla typowego układu "sztywne sito - miękka rura" przy zachowaniu proporcji długości rozwalcowania, grubości rury i grubości mostka pomiędzy rurami, powszechnie stosowana jest rozwalcarka samoposuwna podłączona do napędu z elektronicznie sterowanym momentem obrotowym.

W obecnie wytwarzanych płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła, około 80% spotykanych połączeń stanowią połączenia rozwalcowane.

wykonanie typowych połączeń rozwalcowanych

Operacje uzupełniające:

Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni otworów den sitowych oraz końców rur

Warunkiem koniecznym szczelnego i trwałego połączenia rury z dnem sitowych jest gładkość i czystość przylegających powierzchni otworu i rury.

czyszczenie powierzchni otworów den sitowych

Wprowadzanie rur

Wprowadzanie rur odbywa się za pomocą pilotów eliminujących możliwość blokowania się rur na przegrodach oraz ich uszkodzenia.

wprowadzanie rur

Blokowanie rur w otworach

Unieruchomienie rury i wykasowanie luzu pomiędzy rurą a otworem w dnie sitowym zapobiega przesuwaniu się i obracaniu rury w trakcie operacji rozwalcowywania.

blokowanie rur w otworach

Obróbka wykańczająca końce rur

Naddatki technologiczne rur usuwane są przy pomocy głowic do planowania. Dodatkowo tak splanowane rury mogą zostać zakielichowane lub zaokrąglone "na promień".

obróbka wykańczająca końce rur