Technologie stosowane przy wytwarzaniu i remontach urządzeń w warunkach produkcyjnych

Wycinanie elementów

Precyzyjne wycinanie elementów wymiennikowych z wielkoformatowych arkuszy blach o grubościach do 180 mm wykonywane jest na wykrawarce wodnej sterowanej CNC o powierzchni roboczej 4000 x 4000 mm. Do wycinania elementów stosujemy także wycinarkę plazmową sterowaną CNC o powierzchni roboczej 2000 x 4000 mm i grubości cięcia do 25 mm dla blach ze stali kwasoodpornych.

wycinanie elementów na wykrawarce wodnej

Toczenie wielkogabarytowe

Dna sitowe wymienników wykonywane są najczęściej z jednorodnej blachy lub odkuwki o dużych wymiarach. Toczenie takich den wykonywane jest na tokarce karuzelowej o średnicy toczenia do 3200 mm.

toczenie wielkogabarytowe na tokarce karuzelowej

Wykonywanie głębokich wierceń

W wymiennikach na najwyższe parametry pracy stosuje się dna sitowe o grubości do 500 mm. Wiercenie otworów dla takich grubości wykonywane jest m.in. wiertłami lufowymi. Wiercenie, do 360 mm, wykonywane jest na centrum obróbczym sterowanym CNC.

wykonywanie głębokich wierceń na centrum obróbczym

Zwijanie płaszczy

Płaszcze wymienników wykonywane są z arkuszy blachy. Zwijanie wykonywane jest na walcach sterowanych NC.

zwijanie arkuszy blach na walcach

Wykonywanie spoin płaszczy metodą spawania łukiem krytym

Dla zapewnienia wysokiej jakości połączeń spawanych stosujemy automat do spawania łukiem krytym (SAW) sterowany NC. Grubość spoiny do 100 mm.

wykonywanie spoin płaszczy metodą spawania łukiem krytym

Gięcie rur

W wymiennikach U-rurowych stosuje się rury gięte tzw. U-rurki. Do prefabrykacji takich U-rurek o dowolnych promieniach oraz długościach wykorzystujemy giętarkę do rur.

U-rurki

Śrutowanie powierzchni stalowych

Oczyszczenie powierzchni metalowych z rdzy, pozostałości lakierów i farb przed nałożeniem powłok antykorozyjnych wymaga zastosowania czyszczenia strumieniowo-ściernego w komorze śrutowniczej.

śrutowanie powierzchni stalowych

Nakładanie powłok antykorozyjnych

Dla zapewnienia większej trwałości wymienników, na powierzchnie stalowe nakładane są powłoki antykorozyjne. Wykonujemy nakładanie powłok w kabino-suszarce zapewniającej uzyskanie prawidłowych parametrów powłoki antykorozyjnej, poprzez:

  • klasyczne nakładanie powłok lakierniczych i malarskich
  • nakładanie powłok metodą elektrostatyczną "air-coat".

Dodatkowo oferujemy metalizację den sitowych metodą natryskiwania łukowego.