Якість

Інтегрована система управління, реалізована в фірмі ТОВ «ENERGOREMONT», що поєднує в собі три системи: управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001, система екологічного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001 та управління безпекою та гігієною праці відповідно до вимог стандарту BS OHSAS 18001, є документально підтвердженою і цілісною системою, що дозволяє ефективно управляти багатьма аспектами діяльності фірми, шляхом створення та реалізації єдиної політики і обумовлених у ній цілей.

Реалізація єдиної політики в компанії гарантує її сталий розвиток, задоволення потреб наших клієнтів, при одночасній турботі про охорону навколишнього середовища та забезпечення безпеки та гігієни праці.

Конкурентну позицію компанії на ринку зміцнює бездоганна якість та своєчасне виконання замовлень. Послідовне здійснення політики є одним з найважливіших елементів сталого розвитку. Вжиті заходи націлені на пристосування пропозиції фірми до вимог ринку Європейського Союзу.

Вплив на навколишнє середовище

При визначенні впливу діяльності фірми ТОВ «ENERGOREMONT» (Ідентифікація екологічних аспектів) на навколишнє середовище, на які фірма може вплинути і які вона контролює, враховуються як умови нормальної експлуатації так і надзвичайні ситуації. Виявлений вплив на навколишнє середовище (екологічні аспекти) оцінюються відповідно до критеріїв, викладених в документі "Ідентифікація екологічних аспектів".

До істотних екологічних аспектів, пов'язаних з безпосередньою діяльністю фірми ТОВ «ENERGOREMONT» відносяться:

  • емісія парникових газів і пилу в повітря (зварювальні процеси, газова і плазмова різка стали, так звані летючі органічні сполуки, ЛОС),
  • виробництво небезпечних відходів (відпрацьовані масла та мастила, відходи фарб і лаків, упаковки від небезпечних речовин або забруднені ними)

потенційні наслідки, які можуть виникнути у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з:

  • ризиком витоку небезпечних речовин (масла, палива) - може призвести до забруднення ґрунтів,
  • ризиком пожежі і вибухів - може призвести до забруднення повітря,

утворення відходів які не виникають при нормальних умовах експлуатації (наприклад, запуск нового обладнання і машин).

Для всіх виявлених суттєвих екологічних аспектів встановлюються правила контролю їх обсягу. Для обраних у даний період істотних екологічних аспектів визначаються екологічні програми, які дозволяють знизити їх негативний вплив на навколишнє середовище.